English Tiếng Việt
HOTLINE:  0985 99 37 37

Điều kiện bảo hành

22-04-2015
C ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH: ü Trong suốt thời gian bảo hành chúng tôi sẽ sửa chữa thay thế những phần thiết bị hỏng hóc do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. Nếu hết thời gian bảo hành hoặc nằm trong điều khoản không bảo hành thì khách hàng phải trả chi phí cho bảo trì sửa chữa.

C ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:
ü Trong suốt thời gian bảo hành chúng tôi sẽ sửa chữa thay thế những phần thiết bị hỏng hóc do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. Nếu hết thời gian bảo hành hoặc nằm trong điều khoản không bảo hành thì khách hàng phải trả chi phí cho bảo trì sửa chữa.
C KHÔNG CHẤP NHẬN BẢO HÀNH NẾU:
ü Thiết bị hỏng hóc do thiên tai, do quá trình vận chuyển, do sử dụng không đúng quy định ( Sử dụng nguồn quá tải, đặt thiết bị nơi ẩm ướt,…)
ü Phiếu bảo hành bị mất hay cạo xóa, không đầy đủ thông tin.
ü Tùy theo từng loại thiết bị mà chúng tôi có những vấn đề khác trao đổi với khách hang.


Các thông tin khác